• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 941.814B
  • ปริมาณรวม: $ 268.309B

Waves (WAVES) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Waves WAVES

$ 6.68 -7.16%
5.51
0.00021
0.005075
การสนทนา