• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 949.862B
  • ปริมาณรวม: $ 259.325B

Wrapped Bitcoin (WBTC) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Wrapped Bitcoin WBTC

$ 32,066.58 -1.59%
26,351.25
0.999675
23.89
การสนทนา