Wrapped Bitcoin (WBTC) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Wrapped Bitcoin WBTC ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 6.068B
$ 111.802M
124,770
$ 48,632.20 4.03%
40,782.97
0.999688
31.69
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
6/3/21 00:00 $ 48,847.14 $ 1,106.69 (2.32%)
5/3/21 00:00 $ 47,740.45 $ -1695.395522 (-3.43%)
4/3/21 00:00 $ 49,435.84 $ -988.397484 (-1.96%)
3/3/21 00:00 $ 50,424.24 $ 1,814.97 (3.73%)
2/3/21 00:00 $ 48,609.27 $ 1,023.63 (2.15%)
1/3/21 00:00 $ 47,585.64 $ 2,766.42 (6.17%)
28/2/21 00:00 $ 44,819.22 $ -2299.537699 (-4.88%)