• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 967.123B
  • ปริมาณรวม: $ 215.280B

Monero (XMR) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Monero XMR

$ 142.32 4.59%
116.93
0.004344
0.106299
การสนทนา