• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 66%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 1.032T
  • ปริมาณรวม: $ 137.705B

Ripple (XRP) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Ripple XRP

$ 0.29128 6.51%
0.240799
0.000008
0.000221
การสนทนา