• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 174.899B $
  • ปริมาณรวม: 44.033B $
Tezos XTZ

Tezos

1.34 $ 4.94%

ราคาตลาด

885.505M $

ปริมาณ(24h)

9.882M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Kraken BTC, USD, EUR, ETH, CAD 50.82% 2.527M $
Bitfinex USD, BTC 28.75% 1.429M $
HitBTC USD, BTC, ETH 12.39% 616.145K $
Huobi BTC, ETH 8.01% 398.461K $
ZB-COM USDT 0.02% 1.109K $