• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.272B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
Verge XVG

Verge

0.008557 $ 0.58%

ราคาตลาด

136.015M $

ปริมาณ(24h)

2.599M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Binance BTC, ETH 61.38% 1.114M $
Bittrex BTC, USDT 21.97% 398.812K $
HitBTC BTC, USD, ETH 11.63% 211.211K $
Huobi BTC, ETH 4.05% 73.508K $
Bitfinex USD, BTC, JPY, EUR, ETH, GBP 0.98% 17.731K $