• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 64%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 938.813B
  • ปริมาณรวม: $ 207.903B

yearn.finance (YFI) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ yearn.finance YFI

$ 30,923.79 2.24%
25,421.97
0.965136
24.84
การสนทนา