• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 942.730B
  • ปริมาณรวม: $ 206.391B

Zcash (ZEC) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Zcash ZEC

$ 87.73 1.32%
72.08
0.002729
0.069704
การสนทนา