• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 940.903B
  • ปริมาณรวม: $ 206.177B

Zilliqa (ZIL) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Zilliqa ZIL

$ 0.068005 1.36%
0.055864
0.00000211
0.00005398
การสนทนา