• BTC มีการครอบงำ : 56%
  • ราคาตลาด: 165.353B $
  • ปริมาณรวม: 48.397B $
EnjinCoin ENJ

EnjinCoin

0.150216 $ -5.77%

ราคาตลาด

115.232M $

ปริมาณ(24h)

20.898M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Binance BTC, USDT, ETH, BNB 89.9% 6.510M $
Bittrex BTC, USDT 4.65% 336.466K $
COSS USDT, ETH, BTC, USD 3.33% 241.405K $
Kucoin BTC, ETH 1.03% 74.928K $
HitBTC BTC, USD, ETH 1% 72.145K $
Bitfinex USD, ETH 0.08% 6.005K $
Livecoin BTC, ETH 0% 195 $