• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 62%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 930.613B
  • ปริมาณรวม: $ 207.493B

Holo (HOLO) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Holo HOLO

$ 0.00066 -2.28%
0.000542
0.00000002
0.00000049
การสนทนา