• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.324B $
  • ปริมาณรวม: 43.621B $
Holo HOLO

Holo

0.001365 $ -6.23%

ราคาตลาด

181.886M $

ปริมาณ(24h)

16.820M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Binance BTC, USDT, ETH, BNB 100% 8.543M $