• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 65%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 989.444B
  • ปริมาณรวม: $ 290.814B

Holo (HOLO) บน Twitter และ Reddit

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ Holo HOLO บน Twitter และ Reddit

$ 111.600M
$ 10.653M
167,441,988,659
$ 0.000666 -7.43%
0.000551
0.00000001
0.00000051
สื่อสังคม