• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 65%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 259.013B $
  • ปริมาณรวม: 53.042B $

ChainLink (LINK) Social

ติดตามราคา ChainLink แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา LINK และข้อมูลอื่นๆ

1.710B $
413.207M $
350,000,000
สื่อสังคม