• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.456B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Binance BTC, USDT, ETH, USDC, TUSD, PAX 71.48% 1.663M $
Coinbene BTC 21.19% 492.998K $
COSS BTC, ETH, USDT, USD 4.76% 110.804K $
Huobi USDT, BTC, ETH 2.24% 52.080K $
OKEx USDT, BTC, ETH 0.33% 7.597K $
Livecoin BTC, ETH 0.01% 139 $