• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 930.960B
  • ปริมาณรวม: $ 248.449B

Augur (REP) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Augur REP

$ 18.16 -2.42%
14.94
0.000575
0.014144
การสนทนา