• BTC มีการครอบงำ : 56%
  • ราคาตลาด: 172.348B $
  • ปริมาณรวม: 48.727B $
Augur REP

Augur

20.54 $ -6.82%

ราคาตลาด

225.935M $

ปริมาณ(24h)

13.492M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
HitBTC BTC, USDT, ETH 30.38% 1.046M $
Binance BTC, ETH, BNB 18.75% 645.511K $
Coinbene BTC 18.51% 637.104K $
Coinbase-Pro USD, BTC 17.95% 617.889K $
Kraken EUR, BTC, ETH, USD 10.34% 355.909K $
Poloniex BTC, USDT, ETH 2.34% 80.684K $
Bittrex BTC, ETH 1.57% 54.035K $
Bitfinex BTC, ETH, USD 0.15% 5.085K $
Livecoin BTC, USD, ETH 0% 170 $