• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.254B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
USD Coin USDC

USD Coin

0.994 $ 0.12%

ราคาตลาด

250.485M $

ปริมาณ(24h)

38.137M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Binance USDT, PAX, TUSD, BTC, BNB 99.5% 3.936M $
OKEx USDT, BTC 0.43% 16.991K $
CoinEx USDT 0.07% 2.646K $