• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 951.535B
  • ปริมาณรวม: $ 266.147B

0x (ZRX) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ 0x ZRX

$ 0.530525 -0.90%
0.436287
0.00001653
0.000397
การสนทนา