• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.267B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
0x ZRX

0x

0.332315 $ 4.00%

ราคาตลาด

195.305M $

ปริมาณ(24h)

18.822M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Binance BTC, USDT, ETH, BNB 36.13% 1.858M $
HitBTC BTC, ETH, USD 23.35% 1.201M $
Coinbase-Pro USD, BTC, EUR 16.27% 836.924K $
OKEx USDT, BTC, ETH 7.99% 411.066K $
Coinbene BTC 7.49% 385.366K $
Bitfinex USD, ETH, BTC, DAI 4.26% 218.874K $
Huobi USDT, BTC, ETH 3.19% 163.865K $
Bittrex BTC, ETH, USDT, USD 0.69% 35.257K $
Poloniex BTC, USDT, ETH 0.54% 27.897K $
CoinEx BTC, BCH, ETH 0.06% 2.947K $
Kucoin BTC, ETH 0.03% 1.303K $
ZB-COM USDT, BTC, QC 0.01% 297 $
Livecoin ETH, USD 0% 37 $